Hồ sơ, thủ tục mua nhà ở xã hội mới năm 2024

Chia sẻ những thông tin, hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội đầy đủ, chính xác theo quy định hiện hành.

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở dành cho đối tượng có thu nhập thấp hoặc những đối tượng được pháp luật Nhà nước quy định. Vậy, thủ tục mua nhà ở xã hội diễn ra như thế nào? Hãy cùng Kinh Nghiệm Mua Bán làm rõ dưới bài viết sau đây.

1. Hồ sơ mua nhà ở xã hội

Căn cứ theo quy định của pháp luật, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

– Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (theo mẫu)

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú. Cụ thể:

+ Đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nới có nhà ở xã hội thì phải có bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú tại địa phương đó.

+ Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có:

  • Giấy đăng ký tạm trú (bản sao công chứng).
  • Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm của tình, thành phố trực thuộc TW (bản sao công chứng).
Hồ sơ, thủ tục mua nhà ở xã hội mới năm 2024
Hồ sơ, thủ tục mua nhà ở xã hội mới năm 2024

– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội. Cụ thể:

STT Đối tượng Giấy tờ chứng minh 
1 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng Phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng; giấy tờ xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.
2 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở
3 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở
4 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND
5 Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
6 Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ Phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp
7 Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở Phải có bản sao công chứng chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền. Kèm theo giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

STT Đối tượng Giấy tờ chứng minh 
1 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
2 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND
3 Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức
4 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Không cần giấy tờ chứng minh mà tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai

* Lưu ý: Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người thì vẫn thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Để nắm được các dự án nhà ở xã hội đang được rao bán/cho thuê mới nhất hiện nay, truy cập: https://nhadatmoi.net/tim-tin-rao

2. Thủ tục mua nhà ở xã hội không thuộc sở hữu Nhà nước

Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo quy định của pháp luật, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Theo đó, nếu hồ sơ hợp lệ, người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì ghi rõ lý do và trả lại cho người nộp để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện.

Bước 2: Giải quyết yêu cầu

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Sau đó, Sở Xây dựng kiểm tra danh sách để loại trừ những đối tượng được mua nhà ở xã hội nhiều lần.

Trường hợp đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội theo danh sách do chủ đầu tư lập mà đã được Nhà nước hỗ trợ về đất, nhà ở theo quy định hoặc đã được mua nhà ở xã hội ở dự án khác, cơ quan phải gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư để xóa tên người đó trong danh sách mua nhà ở xã hội.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư cần thông báo cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Sau khi ký hợp đồng, trong thời hạn 30 ngày làm việc, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng được mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công khai.

Trên đây là bài viết hướng dẫn làm thủ tục mua nhà ở xã hội mới nhất năm 2024. Hy vọng thông tin Kinh Nghiệm Mua Bán đem lại sẽ giúp ích cho bạn trong làm thủ tục mua bán nhanh chóng, thuận lợi.

Rate this post